Inspecties

Inspecties

Voordelen

 • Sterk verminderd risico voor personen

  Het gebruik van drones vermindert drastisch de risico's die werknemers lopen dan wanneer ze op traditionele manieren dezelfde inspectie zouden moeten uitvoeren (touw-klimteams, stellingbouw, kooien aan kranen, hoogtewerkers, gevelliften, ladders…). De drone is géén vervanging van de inspecteur, het is een extra hulpmiddel dat zijn werk veiliger en efficiënter maakt. Door een drone de lucht in te sturen is het mogelijk om visuele data over de toestand van de infrastructuur te verzamelen zonder iemand in gevaar te brengen. De drone maakt haarscherpe beelden op elke gewenste plaats, hoe moeilijk bereikbaar ook. Zelfs bij extreem gevaarlijke situaties kan de drone van op veilige afstand inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De beelden kunnen later in alle veiligheid tot in detail worden geanalyseerd.

 • Kostenbesparing op tijdelijke constructies

  Visuele inspecties zijn een eerste stap in het onderhoudsproces. Indien de inspectie een probleem aan het licht brengt, dan is het eigenlijke onderhoud of de herstelling pas de tweede stap.
  Echter, in slechts 10 à 20% van alle inspecties wordt ook daadwerkelijk een probleem gevonden dat herstelling of onderhoud vereist. Slechts in dat beperkt aantal gevallen zal er nog steeds een fysiek persoon de herstelling moeten uitvoeren. In 80 à 90% van de inspecties wordt dus géén probleem gevonden, wat betekent dat er ook geen verdere kosten moeten worden gemaakt.
  In het geval al deze inspecties door een fysiek persoon zouden worden uitgevoerd, dan zou er in 100% van de gevallen beroep moeten worden gedaan op (dure) helikopters, vliegtuigen, stellingbouw of klimteams. Drone-inspecties betekenen dus een enorme kostenbesparing.

 • Kostenbesparing op downtime

  Sommige installaties moeten worden stilgelegd voor een inspectie en nadien opnieuw heropgestart. Elke minuut downtime betekent omzetverlies. Stellingen bouwen neemt veel tijd in beslag, helikopters, hoogwerkers of klimteams zijn duur.
  Door de inzet van drones is er geen noodzaak meer aan deze dure oplossingen of ander voorbereidend werk en kunnen de inspecties sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Dit betekent tientallen uren minder downtime van de te inspecteren installatie.

 • Kostenbesparing op personeels- en ongevallenverzekeringen

  Door het inkorten van de tijd dat personeel zich in potentieel gevaarlijke situaties moet begeven om inspecties uit te voeren kan aanzienlijk worden bespaard op de premies van personeels- en ongevallenverzekeringen.

 • Verhoogde veiligheid door méér inspecties

  Gezien de relatief lage kosten kunnen bedrijven regelmatiger een drone-inspectie plannen, waardoor problemen sneller worden opgemerkt én hersteld. Frequenter inspecteren = verhogen van de veiligheid = verlagen van herstellingskosten.
  Eerder gevlogen trajecten kunnen bewaard worden waardoor bij periodieke opvolging de beelden telkens vanuit dezelfde posities genomen worden. Elk beeld wordt bovendien getagd met de geo-locatie. Dit laat toe om achteraf, wanneer de beelden in detail en in alle veiligheid en rust worden herbekeken, de locatie van elke opname makkelijk te achterhalen is.

 • Kwalitatief beeldmateriaal

  Hoge resolutie-beelden vanuit elke gewenste positie, hoek, hoogte, afstand… geven een zeer goed beeld over de toestand van een bepaalde infrastructuur op langere termijn. Door de beelden te bewaren beschikt de eigenaar/beheerder over een “digitale levensloop” van de infrastructuur die op elk moment toegankelijk is voor vergelijking en opvolging. De beelden kunnen in real time of later in alle veiligheid tot in detail worden geanalyseerd.

 • Flexibiliteit en snelheid

  De inzet van een drone is sneller en flexibeler te regelen dan gelijk welke andere inspectiemethode.

 • Milieuvriendelijkheid

  De keuze voor een drone is ook een bewuste keuze voor het milieu. Drones hebben geen uitstoot aangezien ze volledig elektrisch gestuurd zijn. Bovendien zijn ze compacter dan vliegtuigen of helikopters, waardoor het energieverbruik en de geluidsoverlast een stuk lager is.

Toepassingsgebieden

Bouw & Constructie

Bouw & Constructie

Snel en efficiënt data verzamelen omtrent de status en de voortgang van de werken, de indeling van de werfsite, de aanwezige voorraden en de veiligheidsvoorzieningen.

Wat kan er worden geïnspecteerd ?

 • Pre-planning: het bouwterrein en de omgeving (met eventuele omzetting in gedetailleerde 3D- of orthomosaic-kaarten voor architecten, ingenieurs en aannemers)
 • De bouwsite en de omgeving vóór, tijdens en nà de werken
 • Periodieke werfopvolging
 • Opmeten van voorraden van bouwmaterialen ("stockpile-metingen")
 • Conditiestaat-meting bij oplevering

DB-Drones zorgt zowel voor de luchtbeelden als voor de traditionele beelden van op de grond. Indien gewenst verzorgt DB-Drones ook de administratie van een werfopvolgingsrapportering op basis van de beelden (volgens het model en de vereisten door u bepaald).

Infrastructuren

Infrastructuren

Drones worden voornamelijk ingezet om inspecties uit te voeren vanuit de lucht en van moeilijk bereikbare plaatsen. De drone-technologie evolueert snel waardoor er steeds meer innovatieve toepassingen mogelijk worden.

Wat kan er worden geïnspecteerd ?

 • Private en bedrijfsinfrastructuren
  Gebouwen, daken, dakgoten, schouwen, gevels, masten en pylonen, kranen, torens, stellingen, affakkelingsinstallaties, bedrijfsinstallaties, pijpleidingen, citernes, ketels, nauwe ruimten, terreinen, wegmarkeringen, waterzuiveringsstations… Inspecties na ramp of onheil.
   
 • Openbare Infrastructuren
  Gebouwen, daken, dakgoten, schouwen, gevels, masten en pylonen, wegen en kruispunten, wegmarkeringen, verkeerslichten, bruggen, monumenten, treinsporen en -installaties, tramsporen en - installaties, oevers van waterlopen, sluizen, waterzuiveringsstations… Inspecties na ramp of onheil.

DB-Drones rapporteert op basis van de beelden van de inspecties (volgens het model en de vereisten door u bepaald). DB-Drones kan zowel voor de luchtbeelden als voor de traditionele beelden van op de grond zorgen.

Energie & Communicatie

Energie & Communicatie

Drones worden ook in deze sector voornamelijk ingezet om veilige en kosten-efficiënte inspecties uit te voeren van moeilijk bereikbare plaatsen. De drone-technologie evolueert snel waardoor er steeds meer innovatieve toepassingen mogelijk worden.

Wat kan er worden geïnspecteerd ?

 • nucleaire sites

 • windturbines

 • zonnepanelen

 • transformatoren

 • GSM-masten

 • antennes

 • communicatietorens

 • satellietschotels

Schadegevallen

Schadegevallen

Drones zijn dankzij hun geringe omvang, wendbaarheid en hun flexibele, snelle inzetbaarheid hét middel bij uitstek om schade te inspecteren, conditiestaat-metingen uit te voeren en schade- en expertisedossiers te documenteren met het duidelijkste beeldmateriaal dat bestaat. Foto- en videobeelden van op verschillende hoogtes en vanuit alle gewenste posities bieden een gedetailleerd en alles omvattend overzicht. Verzekeringsagenten, deskundigen en schade-experts maken hier graag gebruik van omwille van de hoge beeldkwaliteit en de kostenefficiëntie.

Wat kan er worden geïnspecteerd ?

 • Analyse, evaluatie en follow-up van te verzekeren risico's
 • Conditiestaat-metingen van daken, gebouwen, terreinen...
 • Dak- en gebouweninspectie na brand, storm, overstroming of ander onheil (ook zones die ontoegankelijk zijn geworden)
 • Inspectie van grote, onoverzichtelijke en moeilijk toegankelijke panden, gebieden, locaties...
 • Inspectie van gevaarlijke zones die niet meer door mensen kunnen of mogen betreden worden
 • Schade aan landbouwgewassen ten gevolge van slechte weersomstandigheden
 • In beeld brengen van (locaties van) verkeersongevallen, ramp of onheil (met mogelijkheid tot mapping/fotogrammetrie om ook de exacte afstanden te bepalen of een 3D-model te genereren)
 • Preventieve inspecties ter voorkoming van verzekeringsfraude

DB-Drones zorgt zowel voor de luchtbeelden als voor de traditionele beelden van op de grond.

Landbouw

Landbouw

Drones worden in de landbouw ingezet om het groeiproces van gewassen en vee te monitoren, en om 3D-kaarten van landbouwgronden te maken om te zien waar er een probleem is met de waterbevloeiing.  Een drone kan de eigenaar zeer snel een overzicht geven van de conditie van zijn gewassen. In geval een probleem gedetecteerd wordt is de landbouwer in staat om hier snel op in te spelen om erger te voorkomen.

Wat kan er geïnspecteerd worden ?

 • Gewassen (monitoren van de gezondheid, de groei, schade, ziektes en andere problemen)
 • Watervoorziening op het veld (droge zones, doorweekte zones…)
 • Staat van het veld in het algemeen (afsluitingen intact ?...) 
 • Staat van de bodem
 • Monitoren van de veestapel

Alle inspecties kunnen door de opdrachtgever ter plaatse worden gevolgd in realtime op een afzonderlijk beeldscherm.
Contacteer ons voor meer info

Voorbeelden

We kunnen/mogen niet alle projecten tonen op de website omwille van privacy-redenen en/of NDA’s (Non-Disclosure Agreements)

Om u een zo best mogelijke ervaring te geven maakt deze website gebruik van cookies, meer info kan je vinden in onzeprivacy policy