Mapping & Fotogrammetrie

Mapping & Fotogrammetrie

Voordelen

 • Centimeter-nauwkeurige opmeting

  Via fotogrammetrie kunnen we centimeter-nauwkeurig terreinen opmeten en hoogteverschillen tot in detail weergeven. Zo kan op basis van deze gespecialiseerde dronefoto’s bijvoorbeeld het volume van zandbergen, stortplaatsen enz. worden berekend. 

  Ook het reliëf in gevels van gebouwen en zelfs volledige gebouwen kunnen centimeter-nauwkeurig worden gereconstrueerd en gearchiveerd. Een levensechte 3D-weergave van een kerk, flatgebouw of industriële schouw… het is allemaal mogelijk!

 • Vele toepassingsmogelijkheden

  Dankzij onze geavanceerde camera-apparatuur en gespecialiseerde software kunnen  wij 3D-puntenwolken, hoogtemodellen en orthofotoplannen samenstellen. We bekijken steeds samen wat nodig is om uw project zo gedetailleerd mogelijk in beeld te brengen.

Toepassingen

2D en 3D Opmeting

2D en 3D Opmeting

In (orthografische) kaart brengen (zowel 2D als 3D) en centimeter-nauwkeurig weergeven, opmeten en archiveren.

Wat kan worden opgemeten

 • gebouwen
 • gevels
 • constructies
 • bouwprojecten
 • bouwwerven
 • bouwgronden
 • verkavelingen
 • landbouwgronden
 • terreinen
 • beschermd erfgoed
 • … ook in moeilijk bereikbare gebieden of plaatsen.
Volumebepaling

Volumebepaling

Deze techniek betekent een onmiddellijke kostenbesparing en geeft tegelijk ook een visueel overzicht van een werfzone. Wanneer een zandberg manueel moet worden opgemeten worden de meetpunten bepaald door iemand die daarvoor de berg moet opklimmen en afdalen. Met een drone wordt hetzelfde volume enkele keren overvlogen terwijl er detailfoto’s worden genomen om op basis daarvan zeer accuraat het volume te berekenen.

Wat kan worden opgemeten

 • zandbergen
 • andere bouwmaterialen
 • stortplaatsen
 • putten
Preventie

Preventie

Preventief orthografische kaarten (reliëfkaarten) laten maken van drukbezochte of risicovolle locaties. In geval van incidenten (brand, geweldpleging, zware ongevallen of andere noodsituaties) kunnen deze orthografische kaarten een enorme hulpmiddel zijn om de lokatie beter te “begrijpen” waardoor evacuaties of tactische tussenkomsten veel sneller en veiliger kunnen verlopen.

Wat kan worden opgemeten

 • Preventief mappen van eventlocaties
  De ideale plaats voor de tenten, podia, containers, generatoren, sanitaire blokken, technische sites, parkings, evacuatieroutes enz… bepalen

 • Controle plaatsgesteldheid
  Nà een event de staat van het terrein vergelijken met die van vòòr het event (plaatsgesteldheid voor én na)

 • Preventief in kaart brengen van druk bezochte plaatsen, kruispunten, … in steden en gemeenten

Documentatie

Documentatie

Documenteren van plaatsen delict (“Crime Scenes”).

Soms volstaat het niet om een plaats delict meermaals te voet te doorkruisen. Het menselijk zicht is beperkt in hoogte. Deze beperking kan als gevolg hebben dat details over het hoofd worden gezien.
Een orthografische kaart laat de onderzoekers toe om de plaats in detail te inspecteren, ook achteraf op hun bureau. De gedetailleerde luchtbeelden bieden een totaal ander zicht op de plaats.

Van alle locaties, gebouwen en terreinen kunnen steeds 
“gewone” luchtfoto’s en -video’s aangeleverd worden.

Om u een zo best mogelijke ervaring te geven maakt deze website gebruik van cookies, meer info kan je vinden in onzeprivacy policy